Iokai Shiatsu is een effectieve therapievorm die gebaseerd is op de eeuwenoude oosterse geneeskunde.
Kenmerkend voor Iokai Shiatsu zijn de oprechte aandacht van de therapeut en de invoelende aanraking.
Door met handen en vingers druk uit te oefenen, zorgt de therapeut ervoor dat de levensenergie in het lichaam vrij kan stromen.
Iokai Shiatsu kan worden ingezet bij uiteenlopende klachten en helpt de gezondheid te bevorderen.

Iokai Shiatsu is gebaseerd op de principes van de traditionele oosterse geneeskunde. Deze leer bestaat al duizenden jaren en heeft een geheel eigen kijk op gezondheid en ziekte.
Belangrijke principes in de oosterse geneeskunde zijn de holistische benadering, de nadruk op preventie, het belang van evenwicht en het laten stromen van de levensenergie.

Holistisch

Uitgangspunt in de oosterse geneeskunde is een holistische benadering, waarbij de mens als onlosmakelijk deel van zijn omgeving wordt gezien. Alles is met elkaar verbonden.
Zo ook lichaam en geest. Ziekte wordt niet gezien als een op zichzelf staand verschijnsel, maar als een lichamelijke of geestelijke uiting van een verstoring in het algehele welzijn.

Preventie

In het oude China was het gebruikelijk dat de dokter zorgde voor het welzijn van de mensen. Het was zijn voornaamste taak de mensen gezond te houden.
De traditionele Chinese geneeskunde was in de eerste plaats een preventieve geneeskunde.
De dokter kreeg onderdak en eten van de dorpelingen zolang hij hen in goede conditie hield. Werden ze ziek, dan kreeg hij niks. Totdat hij ze weer beter had gemaakt.
Dit heeft geresulteerd in diverse effectieve behandelmethoden om zowel ziekten te voorkomen als te genezen.

Energie

Volgens de traditionele oosterse geneeskunde kent ons lichaam een uitgebreid stelsel van energiestromen, ook wel meridianen genoemd. De meridianen hebben een relatie met onze lichaamsfuncties en organen.
De vitale levensenergie wordt Ki genoemd. Als er verstoringen of stagnaties zijn in de meridianen is de energiehuishouding uit balans. Dit kan lichamelijke en/of geestelijke klachten tot gevolg hebben.
Het doel van de oosterse geneeskunde is om de energiebalans te herstellen. Zo worden lichaam en geest aangezet tot genezing

Evenwicht

In de traditionele oosterse geneeskunde draait alles om evenwicht. Evenwicht is voor elk mens iets anders. Het ontstaat in samenhang met de omgeving. In onze westerse maatschappij is het een hele uitdaging om het evenwicht te bewaren.
We worden constant blootgesteld aan veranderingen, prikkels en druk en onze levensstijl stelt ons daarnaast voor de nodige uitdagingen.
Het vermogen om ons aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden in ons leven, zijn bepalend voor onze gezondheid en ons algeheel welzijn.